Tìm kiếm sim cặp

Thông báo
Thông báo nghỉ tết.
Bên mình nghỉ tết từ ngày 23 âm lịch đến mùng 6.
Trong thời gian nghỉ tết, fanpage sẽ không có người trực. Hotline cũng sẽ tắt máy.  
Nếu có nhu cầu mua sim sau tết, q/k có thể đặt hàng trên web. Sau tết bên mình sẽ liên hệ lại. 
Kính chúc quý khách năm mới nhiều tài lộc.
Sim cặp Dạng abab
Số cặp Giá tăng Nhóm sim Đặt mua
0901.54.10.10 & 0937.54.10.10 1.250.000 Sim gánh đảo
0901.54.30.30 & 0937.54.30.30 1.250.000 Sim gánh đảo
0933.92.14.14 & 0937.92.14.14 1.300.000 Sim gánh đảo
0901.60.54.54 & 0937.60.54.54 1.300.000 Sim gánh đảo
0908.50.41.41 & 0937.50.41.41 1.300.000 Sim gánh đảo
0797.60.2020 & 0773.60.2020 1.320.000 Sim gánh đảo
09.0125.42.42 & 0937.25.42.42 1.350.000 Sim gánh đảo
0901.63.14.14 & 0937.63.14.14 1.350.000 Sim gánh đảo
0901.65.14.14 & 0933.65.14.14 1.350.000 Sim gánh đảo
0901.60.14.14 & 0933.60.14.14 1.350.000 Sim gánh đảo
0901.60.41.41 & 0933.60.41.41 1.350.000 Sim gánh đảo
0901.67.41.41 & 0933.67.41.41 1.350.000 Sim gánh đảo
09.0126.41.41 & 0937.26.41.41 1.350.000 Sim gánh đảo
0901.63.40.40 & 0933.63.40.40 1.350.000 Sim gánh đảo
0901.63.40.40 & 0937.63.40.40 1.350.000 Sim gánh đảo
0937.25.40.40 & 09.0125.40.40 1.400.000 Sim gánh đảo
0901.64.21.21 & 0908.64.21.21 1.400.000 Sim gánh đảo
0901.65.31.31 & 0933.65.31.31 1.400.000 Sim gánh đảo
0901.64.06.06 & 0937.64.06.06 1.400.000 Sim gánh đảo
0933.94.01.01 & 0937.94.01.01 1.400.000 Sim gánh đảo
0908.16.42.42 & 0933.16.42.42 1.400.000 Sim gánh đảo
0971.20.4242 & 0981.20.4242 1.400.000 Sim gánh đảo
0971.20.6464 & 0981.20.6464 1.400.000 Sim gánh đảo
0971.20.7474 & 0981.20.7474 1.400.000 Sim gánh đảo
0901.61.40.40 & 0933.61.40.40 1.450.000 Sim gánh đảo
0937.86.42.42 & 0908.86.42.42 1.450.000 Sim gánh đảo
09.0129.40.40 & 0908.29.40.40 1.450.000 Sim gánh đảo
0933.59.31.31 & 0937.59.31.31 1.450.000 Sim gánh đảo
09.0125.14.14 & 0933.25.14.14 1.450.000 Sim gánh đảo
0937.98.53.53 & 0933.98.53.53 1.500.000 Sim gánh đảo
0937.60.74.74 & 0901.60.74.74 1.500.000 Sim gánh đảo
0901.65.74.74 & 0937.65.74.74 1.500.000 Sim gánh đảo
0901.62.41.41 & 0933.62.41.41 1.500.000 Sim gánh đảo
0901.67.21.21 & 0908.67.21.21 1.500.000 Sim gánh đảo
0949.63.21.21 & 0948.63.21.21 1.500.000 Sim gánh đảo
0949.63.21.21 & 0944.63.21.21 1.500.000 Sim gánh đảo
0948.94.42.42 & 0947.94.42.42 1.500.000 Sim gánh đảo
0948.63.21.21 & 0944.63.21.21 1.500.000 Sim gánh đảo
0947.01.34.34 & 0944.01.34.34 1.500.000 Sim gánh đảo
0945.76.21.21 & 0944.76.21.21 1.500.000 Sim gánh đảo
0945.37.03.03 & 0944.37.03.03 1.500.000 Sim gánh đảo
0772.38.4949 & 0764.38.4949 1.520.000 Sim gánh đảo
0901.54.03.03 & 0908.54.03.03 1.550.000 Sim gánh đảo
0901.67.32.32 & 0933.67.32.32 1.550.000 Sim gánh đảo
0901.64.03.03 & 0937.64.03.03 1.550.000 Sim gánh đảo
0901.63.51.51 & 0937.63.51.51 1.550.000 Sim gánh đảo
0937.64.02.02 & 0908.64.02.02 1.550.000 Sim gánh đảo
0901.64.02.02 & 0908.64.02.02 1.550.000 Sim gánh đảo
0901.60.21.21 & 0937.60.21.21 1.550.000 Sim gánh đảo
0901.69.50.50 & 0937.69.50.50 1.550.000 Sim gánh đảo
0933.70.53.53 & 0908.70.53.53 1.600.000 Sim gánh đảo
0937.59.10.10 & 0933.59.10.10 1.600.000 Sim gánh đảo
0937.64.02.02 & 0901.64.02.02 1.600.000 Sim gánh đảo
0908.46.02.02 & 0937.46.02.02 1.600.000 Sim gánh đảo
0948.69.01.01 & 0944.69.01.01 1.600.000 Sim gánh đảo
094.358.24.24 & 0949.58.24.24 1.600.000 Sim gánh đảo
0788 42 1212 & 0766 42 1212 1.600.000 Sim gánh đảo
0392.77.3434 & 0396.77.3434 1.640.000 Sim gánh đảo
0397.11.7474 & 0396.11.7474 1.640.000 Sim gánh đảo
0397.11.7474 & 0395.11.7474 1.640.000 Sim gánh đảo
0397.00.7474 & 0396.00.7474 1.640.000 Sim gánh đảo
0396.11.7474 & 0395.11.7474 1.640.000 Sim gánh đảo
0397.55.7474 & 0398.55.7474 1.640.000 Sim gánh đảo
0393.77.4040 & 0394.77.4040 1.640.000 Sim gánh đảo
0908.63.50.50 & 0901.63.50.50 1.650.000 Sim gánh đảo
0937.25.84.84 & 09.0125.84.84 1.700.000 Sim gánh đảo
0928.00.41.41 & 0926.00.41.41 1.700.000 Sim gánh đảo
0908.47.60.60 & 0933.47.60.60 1.700.000 Sim gánh đảo
0975.46.54.54 & 0971.46.5454 1.700.000 Sim gánh đảo
0762 36 1212 & 0768 36 1212 1.700.000 Sim gánh đảo
0394.55.7474 & 0397.55.7474 1.720.000 Sim gánh đảo
0394.55.7474 & 0398.55.7474 1.720.000 Sim gánh đảo
0792.59.4949 & 0765.59.4949 1.760.000 Sim gánh đảo
0908.92.13.13 & 0933.92.13.13 1.800.000 Sim gánh đảo
09.0129.71.71 & 0933.29.71.71 1.800.000 Sim gánh đảo
0762 36 1212 & 0788 36 1212 1.800.000 Sim gánh đảo
0787 29 1212 & 076 929 1212 1.800.000 Sim gánh đảo
0937.66.14.14 & 0901.66.14.14 1.850.000 Sim gánh đảo
0933.46.35.35 & 0937.46.35.35 1.850.000 Sim gánh đảo
0901.62.42.42 & 0933.62.42.42 1.850.000 Sim gánh đảo
091.663.42.42 & 0944.63.42.42 1.850.000 Sim gánh đảo
0399.93.2020 & 0396.93.2020 1.860.000 Sim gánh đảo
0975.46.01.01 & 0971.46.0101 1.900.000 Sim gánh đảo
0975.46.02.02 & 0971.46.0202 1.900.000 Sim gánh đảo
0975.46.03.03 & 0971.46.0303 1.900.000 Sim gánh đảo
0944.74.02.02 & 0949.74.02.02 1.900.000 Sim gánh đảo
0787 29 1212 & 0788 29 1212 1.900.000 Sim gánh đảo
0768 36 1212 & 0788 36 1212 1.900.000 Sim gánh đảo
076 929 1212 & 0788 29 1212 1.900.000 Sim gánh đảo
0973.95.21.21 & 0987.95.21.21 1.910.000 Sim gánh đảo
0973.98.40.40 & 0987.98.40.40 1.910.000 Sim gánh đảo
0977.31.54.54 & 0987.31.54.54 1.910.000 Sim gánh đảo
0977.38.42.42 & 0986.38.42.42 1.910.000 Sim gánh đảo
0982.49.14.14 & 0986.49.14.14 1.910.000 Sim gánh đảo
0986.23.42.42 & 0977.23.42.42 1.910.000 Sim gánh đảo
0933.41.9090 & 0937.41.90.90 1.950.000 Sim gánh đảo
0395.11.9494 & 0397.11.9494 2.000.000 Sim gánh đảo
0395.11.9494 & 0396.11.9494 2.000.000 Sim gánh đảo
0395.99.0101 & 0397.99.0101 2.000.000 Sim gánh đảo
0393.55.4343 & 0398.55.4343 2.000.000 Sim gánh đảo

Liên hệ

0918.688.133
0915.688.133

----------------
0946.688.133
-----------------
O909 338 666
*************************
Thời gian làm việc
Từ 
8h30 đến 22h00 hàng ngày
Ngoài giờ làm việc quý khách vui
lòng 
Click vào "Đặt mua"
Trân trọng cảm ơn!


 
0918688133
 Cửa Hàng: 578 Hồng Bàng P16 Q11 HCM.
BÁN HÀNG TOÀN QUỐC